OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

26. 10. 2015


Derneğimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Tarih: 16 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 16. 00

Çoğunluk sağlanamaz ise 23 Kasım 2015 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci toplantı gerçekleştirilecektir.

Yer: Dernek Merkezi Korkut Reis Mahallesi Hanımeli Sokak No:36/18

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.


Gündem

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Teşekkül edilmesi

3-Saygı Duruşu

4-Dernek faaliyet raporunun ibra edilmesi

5. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimizden ayrılanların ve şehir dışında uzun süreli bulunanların olması nedeniyle yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye seçimi

6. Tüzük değişikliği

7-Dilek ve Temenniler

8- Kapanış


Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN


DUYURULAR

  • Dernek Yönetim Kurulu Toplantısı
  • Olağan Genel Kurul Çağrısı
  • Karmaşıklık Çağında Liderlik ve Uluslararası İlişkilerin Geleceği Atölye Çalışması
  • Kaos, Karmaşıklık ve Liderlik 2016 Sempozyumu
  • Önemli Duyuru
  • Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
  • New Cooperations Signed
  • Tne Business System Laboratory( B.S.LAB) , Italy Cooperation
  • ICCLS 2014-3. International Chaos, Complexity and Leadership Symposium
  • Organizational Intelligence & Multi-Dimensional Leaderhip