OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

26. 10. 2015

Derneğimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Tarih: 16 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 16. 00

Çoğunluk sağlanamaz ise 23 Kasım 2015 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci toplantı gerçekleştirilecektir.

Yer: Dernek Merkezi Korkut Reis Mahallesi Hanımeli Sokak No:36/18

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

 

Gündem

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Teşekkül edilmesi

3-Saygı Duruşu

4-Dernek faaliyet raporunun ibra edilmesi

5. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimizden ayrılanların ve şehir dışında uzun süreli bulunanların olması nedeniyle yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye seçimi

6. Tüzük değişikliği

7-Dilek ve Temenniler

8- Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN