YÖNETİM KURULU

Prof.Dr. Şefika Şule ERÇETİN Başkan
Dr. Nihan POTAS Sayman
Dr. Şuay Nilhan AÇIKALIN Başkan Yardımcısı
Dr. Hakan Çağdaş ALADAĞ Üye
Cengizhan GÜNGÖR  Üye