Sürdürülen Çalışmalar

Uluslar arası Bilim Derneği olarak, kurum ve kuruluşların desteği ile yeni birkaç araştırma projesi başlatacağız.

Bunlardan biri Sosyo-kaos sosyal yapılardaki doğrusal olmayan uygulamalarını temsil eder. Bu henüz yeni olan ve çok fazla gözlenmemiş bir alandır. Bu proje kaos ve karmaşıklık bağlamında sosyal uygulamaları ve liderlik tekniklerini irdelemeye dayalıdır.

 • Karmaşık Sosyal Sistemler
 • İstatistik ve İlgili İstatiksel Fizik
 • Sosyo-Karmaşık Yapı ve Ağ
 • Sosyal Ağ
 • Kamuoyu Görüş ve Dinamikleri
 • Liderlik Ağı
 • Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler
 • Ağlarda İşbirliği
 • Örgütsel Gelişmelerde Kaos Kontrolü
 • Kaos Teorisine Dayalı Olarak Liderlik Stratejisi
 • Meydan Okuma Süreci Olarak : Liderlik


Araştırma yayınlar ve ayrıca bu yeni konudaki kurslar bağlamında gelişmelerle sürdürülecektir.Bu kapsamda bir yıllık zaman diliminde bazı konferanslar ve sempozyumlar düzenlenecektir.

Kuruluş ve şahıslara finansal ve aktif destekleri için minnettar olacağız.