GENÇLER VE SOSYAL DAHİL ETME

Avrupa 2020 Stratejisinde Gençler ve Sosyal Dahil Etme

Sosyal dahil etme , birey veya grupların toplumda yer edinebilme şartlarını geliştirme sürecidir. İnsanların yaşamlarını etkileyen kararlarda söz sahibi olmalarını ve piyasalara, hizmetlere ve politik, fiziksel ve sosyal alanlara eşit erişim imkanını bulmalarını temin eder.

Sosyal dahil etme, imkansızlıkları sonlandırmanın ve ortak refahın merkezindedir. Sosyal İçerme, insanların toplumda yer aldıkları koşulları iyileştirmenin hem sonucu hem de sürecidir.

Avrupa 2020 Stratejisi akıllı, sürdürülebilir ve dahil edilebilir büyüme için en az 20 milyon insanı yoksulluktan kurtarmayı ve 20-64 yaş arası iş gücü oranını %75’e çıkartmayı hedeflemektedir. Yoksulluk ve Sosyal Dışlama ve Yeni Beceri ve Meslekler için Gündem’e karşı Platform da dahil olmak üzere Avrupa 2020 Stratejisinin konu başlıkları bu amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir.

İnsan haklarına saygı ve onun korunması ve Avrupa kurumlarını Avrupa vatandaşlarıyla gerçekten buluşturan yeni demokrasi şekillerini temel alarak hep birlikte barış dolu bir Avrupa yaratma şansımız mevcuttur.

Ancak, Laeken Deklarasyonu’nda da belirtildiği üzere, en çarpıcı husus tam anlamıyla birleşik, barış ve adalet dolu bir Avrupa için Avrupa Gençlerinin bu vizyonun merkezinde bulundukları gerçeğidir. Gençlerin politik gündeme katılımlarındaki artış Avrupa’da Gençlik çalışmaları ve politikalarına verilen önem ve düşüncede gözle görülür gelişmeler olduğunu yansıtmaktadır. Avrupa Birliği Erasmus + Gençlik Programları ve Avrupa Konseyi Gençlik Merkezleri tarafından yürütülen faaliyet ve kurslar bunun en güzel örneğidir.

Öyleyse gençler kesin ve doğru bir şekilde Avrupa’nın politik haritasında yerlerini almışlardır ve onların rolleri ve önemi belirtilmiştir. Peki tüm bunların gençlik çalışmalarındaki sosyal içermeyle ne ilgisi vardır? Gençlerin katılımı fikrine daha yakından bakıldığında aralarındaki bağ daha net şekilde görülebilmektedir.

Gençlerin topluma , özellikle de siyasi ve sivil toplum kuruluşlarına katılımlarında gelişme gözlenmektedir. Bu bağlamda gençlerin katılımları kendi yaşamları ve geleceklerini etkileyecek inisiyatif ve değişimleri salt danışmanın ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu nedenle gerçekten temsil eden, temsilci ve Avrupa gençliğinin dürüst bölümünü oluşturan gençlerden bahsetmekteyiz. Bu, bizim meselenin özünü oluşturmaktadır.

Özellikle daha az olanaklara sahip gençlerin toplumsal karar mekanizmalarına katılımları son derece önemlidir,çünkü bu onların temel haklarından bir tanesidir. Bu yalnızca dışlamadan kaçınmanın etik boyutu ya da çeşitliliği tanımak değildir. Daha az olanaklara sahip gençlerin topluma katılımları sağlıklı demokrasilerin ve toplumların göstergesidir.

Uluslararası Bilim Derneği sosyal dahil etme projeleri ve çalışmalarında öncülük etmek ve sizlere destek olmak için yanınızda…

 

Bu yazı Uluslararası Bilim Derneği tarafından hazırlanıp, Avrupa Gençlik Portalı‘nda yayınlanmıştır.